ໂຮງງານ

Weaving Workshop
Cutting Room

ກອງປະຊຸມການທໍຜ້າ

ຫ້ອງຕັດ

Sewing Area
Packing Room

ພື້ນທີ່ຫຍິບ

ຫ້ອງຫຸ້ມຫໍ່

Warehouse
Workshop

ສາງ

ກອງປະຊຸມ